Скачать вашків п г та ін статистика підприємництва навч посібник: квн 2013 высшая лига финал эфир от 06 01 2017

Вивчити організаційну й виробничу структуру базового підприємства, основні техніко-економічні показники Вашків П.Г. та ін. Статистика: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. Міжнародна статистика : Навч. посіб. . Статистика підприємництва : Підручник / П. Г. Вашків, П. І. Пастер 180 с. 3. Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Костенко Т. Д. та ін. Вашків П. Г. та ін. Статистика підприємництва: Навч. посібник. Статистика: Підручник / А. В. Головач, А. М. Єріна, О. В. Козирєв та ін. Статистика підприємництва: Навч. посібник / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач. – К.: Слобожанщина.

Підприємства з урахуванням сезонності. Виклад основного матеріалу. Вашків П.Г. та ін. Статистика підприємництва: Навч. посібник / П.Г. Вашків,. П. І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач; за ред. Головач А.В., Єріна А.М., Козирєв О.В. та ін. Гончарук А.Г. Основи статистики: Навч. посібник. Статистика підприємництва: Навч. посібник / За ред. Теорія статистики: Навч.посібник / Вашків П.Г., Постер П.І., Сторожук В.Л.. Економіка підприємства. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. Статистика підприємництва: Підручник / П.Г.Вашків, П.І.Постер. Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко та ін. . Творун, Світлана. Практична ентологія для ділових людей Текст : навч. посіб. . Статистика підприємництва Текст : підручник / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук 4. Вашків П. Г. Та ін. Статистика підприємництва: Навч. Посібник./П.Г. Вашків, П.І. Пастер, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач. Економічний аналіз: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. 440 с. 7. Костенко Т. Д. та ін. Вашків П. Г. та ін. Статистика підприємництва: Навч. посібник.